Studiedagen “César Franck en tijdgenoten”

Nicholson-orgel Schagen

Als er één componist is die bij veel orgelmuziekliefhebbers gevoelens van sympathie en bewondering oproept, dan is dat César Franck. Zijn oorstrelende melodieën hebben het hart van menigeen veroverd. Dit jaar vieren we dat Franck tweehonderd jaar geleden werd geboren. Veel organisten zullen dit jaar vaker een werk op de lessenaar zetten van de “Maître Angélique”, zoals Franck door zijn leerlingen werd genoemd. Franck was vanaf 1858 organist van de Parijse St. Clothilde, waar hij een orgel bespeelde van Aristide Cavaillé-Coll. Voor dit orgel schreef hij orgelwerken die niet meer weg te denken zijn uit het repertoire van de organist.

Allemanskerk

Aan het Parijse conservatorium onderwees Franck in het orgelspel. Dit moeten we wel nuanceren. De technische kant van het orgelspel kreeg vrijwel geen aandacht, en ook het spelen van orgelliteratuur bleef onderbelicht. Misschien een stukje Bach… Nee, het waren vooral improvisatielessen of zelfs lessen in compositie waarbij de leerlingen steeds het devies meekregen: “Modulez toujours, mes enfants”. Toen Franck in 1890 overleed en de door Lemmens gevormde Charles-Marie Widor als opvolger aantrad, was de schrik groot. De leerlingen, onder wie Louis Vierne en Charles Tournemire, riepen uit: “We kunnen er dus niks van”. Widor kon dan ook maar weinig sympathie opbrengen voor zijn voorganger, hetgeen hem overigens zeer kwalijk werd genomen. Ook zijn beroemde tijdgenoot Claude Debussy was geniepig in zijn oordeel: “Een groot componist, maar een Vlaming”. Dat Franck in Wallonië werd geboren, was hem zeker ontgaan. César Franck leefde in een tijd waarin de Style mondain hoogtij vierde: de populaire stijl we die horen bij Lefébure-Wély. Ook Franck ontkwam niet geheel aan deze stijl zoals onder meer te horen is in de Final, die nota bene opgedragen werd aan Léfébure-Wély. Heeft Franck gedacht: ik kan ook heus wel een populair stuk schrijven?

Allemanskerk

De eerste studiedag is op zaterdag 17 september, op het interessante Adema-orgel in de Allemanskerk in Oudkarspel. Met veel dank voor de medewerking van de kerk aan deze dag!
De tweede studiedag is op zaterdag 24 september in de St. Christoforuskerk in Schagen met het romantische Engelse Nicholson-orgel (1882). Met dank aan de kerk en aan de orgelcommissie St. Christoforuskerk Schagen die participeert in de organisatie!

Van de spelende deelnemers wordt verwacht dat zij voor beide dagen een of meerdere orgelwerken voorbereiden van César Franck en werk van tijdgenoten uit de Franse school naar keuze. Tijdens de studiedagen komen veel aspecten aan de orde zoals de speelmanieren, het interpreteren van de registratievoorschriften, en, bij Franck vaak bron van discussie: welk tempo kies je voor zijn werken? De klankopbouw van het Engelse Nicholson- en Frans georiënteerde Adema Schreurs-orgel is totaal verschillend, welke keuzes maak je ten aanzien van de registratie? Ook krijgt de omgang met de akoestiek aandacht tijdens deze studiedagen. Naast het uitvoeren van eigen ingestudeerd werk zal er ook ruimte zijn voor discussie over al deze zaken. Docenten zijn Willem Poot en Tjeerd van der Ploeg.

Kosten zijn voor actieve deelname: € 60,- voor beide dagen of € 35,- wanneer men slechts aan één dag deelneemt.
Toehoorders betalen € 40,- voor beide dagen of € 25,- wanneer men slechts aan één dag deelneemt.
De programma’s in Oudkarspel en Schagen beginnen om 10:00 uur met ontvangst en koffie/thee. Rond het middaguur een pauze (zelf lunch meenemen in Oudkarspel; in Schagen is er ook horeca). De dagen worden afgesloten om 16:00 uur.

Opgave kan middels onderstaand formulier.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Telefoonnummer (optioneel)

    Wenst zich op te geven voor de studiedag(en), maak uw keuze;

    Voorbereide werken/orgel (mag e.v.t. in een later stadium) / aanvullende informatie