Stichting

De Stichting “Orgelnetwerk Noord-Holland” staat voor het promoten van het Noord-Hollandse orgel.

De stichting heeft tot doel de belangstelling voor orgels en orgelmuziek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en de orgelcultuur te bevorderen.
De stichting ontplooit haar activiteit in samenwerking met (locale en/of regionale) organisaties, die verwante en/of aanpalende doelen nastreven.

Bestuur:

Willem Poot (voorzitter)

Peter Hengstman (penningmeester)

Tjeerd van der Ploeg (adviserend lid)

Wim Stegeman (secretaris)