Privacy verklaring

In kader van regelgeving moet, wanneer een website zogenaamde cookies gebruikt, dit gebruik melden aan  de bezoekers. Wij hebben hiervoor een aparte pagina gemaakt en ook een “balk” bovenin het scherm die de bezoeker attendeert op het gebruik van cookies. Meer info..