Privacy

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland, gevestigd aan Delfland 37 1447 AX Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland
p/a Delfland 37
1447 AX Purmerend

De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland de secretaris is te bereiken via info@orgelnet.nl. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer
– Algemene gegevens kerk/orgelcomité
– Concertopgaven, incl. data, tijden en namen van uitvoerenden
– E-mailadres voor persberichten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN). Het BSN verwerken wij alleen indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat! Bijvoorbeeld voor de belasting aangifte volgens de artiestenregeling.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of flyer

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Digitale Nieuwsbrief
Voor- en achternaam U meld u zelf aan en u kunt u zelf afmelden. Op iedere nieuwsbrief is een zogenaamde link om uw gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen dan wel u af te melden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden 1 jaar na afmelding verwijderd.
Email adres
IP adres

 

‘Dating’ Organisten en Orgels
Voor- en achternaam U meld u zelf aan en u kunt u zelf afmelden. Op iedere ‘datingbrief is een zogenaamde link om uw gegevens voor ‘het daten’ te wijzigen dan wel u af te melden van deze service. Uw gegevens worden 1 jaar na afmelding verwijderd.
Email adres
IP adres
Voor- en achternaam Met het aanmelden voor het bespelen van een orgel bij een orgelbeheerder worden de door u verstrekte gegevens meteen naar deze orgelbeheerder verstuurd en vallen onder het privacybeleid van deze aanbieder. Een kopie van deze gegevens bewaren wij maximaal 1 jaar.
Email adres
Telefoonnummer

 

OrgelEstafette
Voor- en achternaam Deze gegevens worden 3 jaar na laatste deelname aan onze Orgelestafette verwijderd. Op het speelrooster worden, indien mogelijk, alleen voornamen vermeld. Het speelrooster wordt gedeeld met alle deelnemers en orgelbeheerders van de estafette.
Email adres
IP adres
Telefoonnummer
Voor- en achternaam Het bankrekeningnummer en naam staan in de opgave van onze bank. Deze bankgegevens nemen wij niet over in andere systemen. Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.
Bankrekening nummer

 

Artiestenregister
Voor- en achternaam Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn. Het BSN wordt alleen gevraagd en bewaard als hiervoor een noodzaak is (belastingdienst)
Email adres
BSN nummer
Telefoonnummer
Contract / loongegevens
Bankrekening nummer

 

Donateursregister
Voor- en achternaam Deze gegevens worden 3 jaar na laatste donatie verwijderd uit het register.
Email adres
IP adres
Telefoonnummer
Naamstelling Het bankrekeningnummer en naam staan in de opgave van onze bank. Deze bankgegevens nemen wij niet over in andere systemen. Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.
Bankrekening nummer

 

Orgelfolder
Voor- en achternaam Deze gegevens worden 3 jaar na laatste deelname aan onze Orgelestafette verwijderd. De orgelfolder met gegevens Kerk/Orgelcomités en concert opgaven worden met een oplage van 4000 stuks (2018) verspreidt op geëigende plaatsen en zijn publiekelijk beschikbaar. Ook is de orgelfolder digitaal beschikbaar op www.orgelnet.nl
Email adres
Telefoonnummer
Gegevens Kerk/Orgelcomité
Concertopgaven
Naamstelling Het bankrekeningnummer en naamstelling staan in de opgave van onze bank. Deze bankgegevens nemen wij niet over in andere systemen. Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.
Bankrekening nummer

 

Orgelnetwerkers – comités
Naam De kaart op www.orgelnet.nl bevat deze algemene gegevens. In artikelen en ‘blogs’ op www.orgelnet.nl komen deze gegevens ook voor. Deze worden verwijderd op verzoek van betreffende comité / orgelnetwerker.
Adres
Webadres
Media materiaal
Naam Op www.orgelnet.nl wordt beeldmateriaal gebruikt na toestemming van rechthebbenden. Deze worden van www.orgelnet.nl verwijderd na verzoek van een dezer rechthebbenden.
Webadres
Media materiaal

 

Email berichten
Ontvangen berichten Ontvangen en Verzonden berichten worden na 5 jaar verwijderd. Uitzondering zijn berichten met een wettelijke verplichting, hierbij wordt de wettelijke termijn gehanteerd.
Verzonden berichten

 

Persberichten
Naam Voor het verzenden van persberichten maken wij gebruik van e-mail adressen van redacties e.d. als aangegeven op de websites van media instellingen. Deze gegevens worden bewaard zolang het adres gebruikt kan worden voor het inzenden van persberichten.
E-mailadres voor persbericht

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie verder onze cookie-pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@orgelnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons