ORGELTOCHT IN ALKMAAR

Organist Willem Poot leidt op zaterdag 28 juli een tocht langs drie historische kerkorgels in Alkmaar. Kerkbezichtiging, orgelspel en een wandeling door de binnenstad vormen het menu van deze tocht waar eenieder aan deel kan nemen zonder opgave vooraf.
De tocht begint om half elf in de Remonstrantse  Kerk aan het Fnidsen. Voor de Remonstranten was het inrichten van een kerk begin 17e eeuw niet toegestaan. Samenkomsten werden op verschillende plaatsen gehouden en in 1645 wordt een opslagschuur van een gorterij genoemd als vergaderplaats. Deze wordt in 1659 vertimmerd tot (schuil)kerk. De inrichting met banken aan de zijkanten en stoelen in het midden was kenmerkend voor een schuilkerk. De mannen zaten rondom om bij een inval van ‘de schout en zijn rakkers’ de in het midden gezeten vrouwen te kunnen beschermen. Het interieur bevat de preekstoel uit die periode; de koperen bogen en doopvont dateren van 1760. Opvallend is het witte duinzand op de houten vloer: een geluiddempende werking en het houdt de plankenvloer schoon en droog. Het aanvankelijk geplaatste orgel werd in 1792 vervangen door een instrument van orgelbouwer Johannes Strümpfler. Geen onbekende in Alkmaar want hij restaureerde omstreeks die tijd het orgel in de Grote Kerk. In 1908 en 1965  volgden ingrijpende wijzigingen die in 1995 grotendeels werden teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Willem Poot demonstreert de registers en geeft een concert.

Vervolgens bezoeken de deelnemers een andere schuilkerk, die van de Doopsgezinden aan de Koningsweg. Deze ‘Vermaning’’ is een der oudste stenen doopsgezinde kerken van het land. In de 19e eeuw onderging de kerk aan ex- en interieur sterke wijzigingen. Er verscheen een classicistische voorgevel met rondboogvensters naar ontwerp van Bruinvis in 1854 en zo’n twintig jaar later banken met neogothische detaillering. Het orgel dat ook hier bespeeld wordt is in 1866 gemaakt door de Flaes en Brünjes, die voor in Noordhollandse kerken rond die periode vele orgels hebben gebouwd.

Als laatste kerk staat de Kapelkerk aan de Laat op het programma. Oorspronkelijk een kapel, gesticht in het midden van de 15e eeuw en in de 18e eeuw enkele malen vergroot. In 1760 ging het hele middeleeuwse interieur door brand verloren. Bij de wederopbouw werd een nieuwe, in classicistische trant gesneden preekstoel geplaatst. Vervaardigd op de stadstimmerwerf en bekostigd door buurvrouw Guurtje Volder uit dank dat haar huis bij de brand gespaard was gebleven. Dezelfde timmerlieden-beeldsnijders verzorgden het fraaie houtsnijwerk aan de orgelkast van het in 1762 gebouwde orgel van Christian Müller. Wijzigingen werden verricht door Strümpfler in 1784 en de Alkmaarse orgelbouwer Ypma honderd jaar daarna. Willem Poot laat de klanken van de 18 registers beluisteren en sluit de tocht af met een slotconcert. Deze tocht is de derde van de serie van zes orgeltochten in Noord-Holland deze zomer. Deelname is € 10,- p.p., incl. programmaboekje, excl. lunch. Zie ook de site van de orgeltochten

1 comment for “ORGELTOCHT IN ALKMAAR

Comments are closed.