ORGELTOCHT IN ALKMAAR

Organist Willem Poot leidt op zaterdag 28 juli een tocht langs drie historische kerkorgels in Alkmaar. Kerkbezichtiging, orgelspel en een wandeling door de binnenstad vormen het menu van deze tocht waar eenieder aan deel kan nemen zonder opgave vooraf. De…

Waterlands Orgelfestijn 2012

Het ‘Waterlands Orgelfestijn’ is een jaarlijks terugkerend evenement van de Stichting Orgelkring Waterland. Met vijf woensdagavondconcerten op historische orgels wil de stichting de orgelcultuur in de regio Waterland onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. Dit jaar,…

Privacy verklaring

In kader van regelgeving moet, wanneer een website zogenaamde cookies gebruikt, dit gebruik melden aan  de bezoekers. Wij hebben hiervoor een aparte pagina gemaakt en ook een “balk” bovenin het scherm die de bezoeker attendeert op het gebruik van cookies.…