Orgel en Gregoriaans

Het gregoriaans is muziek van de Romeinse Liturgie en in de achtste eeuw ontstaan. Het is waarschijnlijk ontstaan door samenvoeging van oude Romeinse en Gallicaanse (Franse) gezangen en ontwikkelde en verspreide zich in de eeuwen daarna. Het Schola Cantorum Purmerend…

Ingebruikname Doe-orgel Alkmaar

Vandaag werd het ‘Doe-orgel’ van de Vrienden van het Orgel officieel gepresenteerd. In Orgelzaal Booy was een afvaardiging aanwezig van Noord-Hollandse orgel comités en een jeugdige orgelbouwerster (middenbouw basisschool). Het ‘Doe-orgel’ is namelijk een orgel dat kinderen in elkaar kunnen…

Laurenskerk in Kolhorn

Een maritiemdorp in de kop van Noord-Holland, ooit lag het aan de Zuiderzee. Met de inpoldering halverwege de negentiende eeuw van de Waard- en Groetpolder thans landinwaarts gelegen. In de voormalige polders zijn archeologische vondsten gedaan. In de Groetpolder zijn…