Ingebruikname Doe-orgel Alkmaar

Vandaag werd het ‘Doe-orgel’ van de Vrienden van het Orgel officieel gepresenteerd. In Orgelzaal Booy was een afvaardiging aanwezig van Noord-Hollandse orgel comités en een jeugdige orgelbouwerster (middenbouw basisschool). Het ‘Doe-orgel’ is namelijk een orgel dat kinderen in elkaar kunnen…

Laurenskerk in Kolhorn

Een maritiemdorp in de kop van Noord-Holland, ooit lag het aan de Zuiderzee. Met de inpoldering halverwege de negentiende eeuw van de Waard- en Groetpolder thans landinwaarts gelegen. In de voormalige polders zijn archeologische vondsten gedaan. In de Groetpolder zijn…