Laurenskerk in Kolhorn

Een maritiemdorp in de kop van Noord-Holland, ooit lag het aan de Zuiderzee. Met de inpoldering halverwege de negentiende eeuw van de Waard- en Groetpolder thans landinwaarts gelegen. In de voormalige polders zijn archeologische vondsten gedaan. In de Groetpolder zijn…