Pilcherorgel Kooger Kerk Zuidscharwoude gerestaureerd

Pilcher orgel Kooger Kerk Zuidscharwoude

Het Engelse Pilcherorgel in de Kooger Kerk te Zuidscharwoude, is geheel gerestaureerd en zal voor het publiek op een interessante manier worden gepresenteerd op zaterdag 26 augustus 2017 om 16.00 uur.

De Engelse orgelbouwers Martin Goetze & Dominic Gwynn uit Nordfolk kregen de opdracht dit bijzondere orgel uit 1851 naar Engeland te halen, te restaureren en weer terug te brengen naar de Kooger Kerk waar het zijn vaste plaats kreeg in 1987, nu precies 30 jaar geleden. Het orgel werd geleverd aan een van oorsprong Schotse familie in Kensington (Londen). Nazaten van de eerste eigenaars schonken het later aan Westfield College (University of London) voor gebruik in de kapel van dit College. In 1980 verkocht het College dit orgel en werd het Nederlands eigendom. Dat bleek de redding te zijn voor dit waardvolle instrument. Inmiddels kwamen er in de loop de jaren een aantal technische gebreken naar voren waardoor het orgel lastig te bespelen werd. Honderd jaar slijtage, verkeerde afregeling en een lekkende windvoorziening.

Door de Stichting die het orgel beheert werd een restauratieplan opgesteld, waarna de opdracht gegund werd aan de bovengenoemde Engelse orgelbouwer. Het plan behelsde dat alle pijpen opnieuw zouden worden geïntoneerd, en de mankementen aan het mechaniek en de speeltractuur vakkundig zouden worden verholpen. Hierdoor zou het orgel haar uitzonderlijke klankschoonheid weer terug kunnen krijgen.
Tevens werd er een nieuw 18-toons Pedaal gemaakt in Pilcherstijl ter vervanging van het in 1950 geplaatste moderne theaterpedaal. Ook de handpomp installatie werd weer aangebracht. De frontpijpen konden door een privé donatie weer worden verguld. Hierdoor heeft het orgel haar voorname aanzien weer teruggekregen.

De restauratie kon alleen dan doorgaan wanneer de benodigde gelden beschikbaar kwamen. Een verzoek om subsidie werd gedaan aan de Provincie Noord-Holland, die na lezing van het uitgewerkte restauratieplan besloot mee te werken aan het behoud van dit fraaie muziekinstrument. Andere substantiële bijdragen werden bijeengebracht door mensen die de belangrijkheid van dit instrument op waarde wisten te schatten. De Langedijk is daarmee een Cultureel stuk erfgoed rijk waar muziek kunstminnaars jaloers op kunnen zijn.

Het orgelmaandblad ‘de Mixtuur’ heeft een apart nummer aan dit muziekinstrument gewijd. Hierin staat de geschiedenis beschreven van het orgel. Nummers van dit blad zijn in de kerk verkrijgbaar. Een appendix met een uitgebreid foto overzicht over de restauratie is binnenkort verkrijgbaar.