VOGELDAG 2 mei 2020

Op 2 mei 2020 organiseert de Stichting Cantoraat een muzikale bijeenkomst ter herdenking van de 100ste geboortedag van Willem Vogel (1920-2010).
Locatie: Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen
Tijd: 13.30-17.30 uur

Om deze belangrijke cantor-organist en componist te herdenken zijn er tijdens de bijeenkomst lezingen en muzikale bijdragen.
Zo gaat Christiaan Winter vertellen over zijn onderzoek naar de rol van Willem Vogel in de naoorlogse kerkmuziek en zal hij het eerste exemplaar van de recent verschenen biografie van Willem Vogel presenteren. Het omvangrijke aantal composities van Willem Vogel, meer dan duizend, is door Christaan geordend en in kaart gebracht. Deze werkenlijst zal digitaal beschikbaar komen en eveneens op 2 mei gepresenteerd worden. Een canonboekje met nog niet eerder uitgegeven canons van Willem Vogel zal te koop zijn.
Daarnaast zijn er bijdragen van Sytze de Vries, de Sweelinckcantorij o.l.v. Herman Mussche en Matthias Havinga, orgel.

De toegang is gratis.
Voor de onkosten van deze dag vraagt de Stichting Cantoraat een vrijwillige financiële bijdrage. Met het kopen van de biografie en het canonboekje wordt verder onderzoek naar de invloed van Willem Vogel op de naoorlogse kerkmuziek ondersteund.