Orgeltocht in Beverwijk

Beverwijk opent drie kerken met historisch interessante orgels op de orgeltocht van zaterdag 13 juli, vanaf 10.30 uur: de Doopsgezinde Kerk aan de Meerstraat, de R.K.Agathakerk in de Breestraat en de Grote, Hervormde Kerk. Het is de tweede tocht uit de serie van zes door heel Noord-Holland, deze zomer.

Met deze orgeltocht is er de mogelijkheid om op een aantrekkelijke manier kennis te maken met bijzondere kerkorgels die minder vaak worden bespeeld en met kerkgebouwen die in de regel niet altijd open zijn. Aart Bergwerff is de organist van deze tocht. Hij maakt deel uit van het team van professionele organisten van de orgeltochten en is o.a. organist van het befaamde Bätz-orgel van de Lutherse Kerk in Den Haag. Hij geeft op elk van de drie orgels een demonstratie van de registers, een toelichting op de bouwgeschiedenis van het orgel en speelt repertoire uit de bouwtijd van het instrument.

Doopsgezinde Kerk (‘Vermaning’)

Doopsgezinde Kerk (‘Vermaning’)

De drie kerken op deze tocht bieden elk een eigen verhaal over kerkgeschiedenis, bouw-kunst en orgelinstrumenten. Zo ontstond de Doopsgezinde Kerk (‘Vermaning’) in 1912 uit een vroegere kerk uit 1675. Het orgel werd gebouwd door orgelmaker Van Gelder en werd in 1892 in de vroegere kerk geplaatst.
De indrukwekkende St.Agathakerk werd ontworpen door de architecten J.Th. en P.Cuypers. Een koepelkerk, geïnspireerd op de vroeg-christelijke, Byzantijnse bouwstijl en ingewijd in 1924. Het bijzondere interieur toont o.a. een 16e eeuws eikenhouten Mariabeeld. Orgelmaker Vermeulen bouwde het tweeklaviers orgel in 1962 voor de Verrijzeniskerk in Hilversum. Het werd in 1096 naar de Agathakerk overgeplaatst.

De Grote, Hervormde Kerk bepaalt met zijn ‘Wijkertoren’ van 70 meter nog in hoge mate het silhouet van Beverwijk. De kerk kent een lange geschiedenis die al in de 13e eeuw was begonnen. Telkens met tussentijdse vernieuwingen en herbouw, vooral na de verwoesting in de Spaanse tijd, 1573. De meeste onderdelen die nu nog te bewonderen zijn, stammen uit de lange herbouwperiode in de 17e eeuw zoals de kansel, het koorhek, gebrandschilderd raam en Tien Gebodenbord. Bijzonder zijn de oude grafzerken en de rouwborden van vroegere, aanzienlijke families die in de omgeving buitenplaatsen bewoonden.
Het orgel is al net zo bijzonder want (in 1756) gebouwd door de vermaarde orgelbouwer Christian Müller. Hij had een grote naam verworven met de bouw van het orgel in de Grote Sint Bavokerk in Haarlem.
Aart Bergwerff geeft op dit orgel het slotconcert van deze orgeltocht.

Aan deze tocht kan eenieder deelnemen zonder opgave vooraf. De aanvangstijd is half elf. Deelname is € 12,- p.p., incl. programma, excl. lunchkosten.
www.orgeltochten.nl